Rezervační smlouva

Při prodeji Vaší nemovitosti je rezervační smlouva nebo také může být označována jako blokovací smlouva prvním vážně myšleným krokem ze strany kupujícího směřujícím ke koupi nemovitosti.

Je jedno zda nemovitost prodáváte sami, nebo prostřednictvím realitního makléře. Rezervační smlouva mění potenciálního zájemce na vážného zájemce. Aby měl klid a jistotu, že mu jeho vysněná nemovitost neunikne je ochoten složit část kupní ceny jako jistinu. Na oplátku má jistotu, že jeho nový domov na něj počká a nezíská ho jiný zájemce.

Mezi zájemci o nemovitost je rozšířená obava, že je lepší rezervaci nepodepisovat a neskládat na určený účet žádnou zálohu, protože by o ni mohli přijít, když by něco z jejich strany nevyšlo. Zájemci by měli pochopit i majitele, že chce mít určitou jistotu. Protože když jim zablokuje svoji nemovitost na dobré slovo na dva měsíce a následně mu kupující oznámí, že nedostal úvěr a už o nemovitost nemá zájem, tak co má potom dělat? Když mezi tím odmítl další dva zájemce, kteří sice přišli později, ale měli připravené financování? Podmínky i výše rezervační zálohy se dá přece dohodnou předem.

V případě že uzavíráte rezervační smlouvu s realitní kanceláří, měla by být vždy trojstranná. Co to znamená? Účastníkem rezervační smlouvy je jak prodávající, kupující a realitní kancelář. Je to z toho důvodu, že se už nastavují podmínky spolupráce mezi všemi zúčastněnými. Také je v ní ošetřeno, co se stane, když odstoupí kupující, ale také co se stane, když odstoupí prodávající. Jaké jsou podmínky pro odstoupení a případné vyrovnání. Rezervační smlouva by měla být vždy vyvážená pro obě strany. Rovněž by nemělo být smyslem rezervační smlouvy poskytnutí nesmyslné výše rezervační částky a její následné propadnutí z nesmyslného důvodu. Její výše by se měla pohybovat kolem 10% z ceny nemovitosti, ale jak jsem uvedl už dříve, je to o dohodě mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Co má obsahovat rezervační smlouva?

  • Identifikaci prodávajícího a kupujícího
  • Identifikaci prodávané nemovitosti
  • Datum do kdy platí a do kdy podepíší prodávající a kupující kupní smlouvu
  • Celkovou kupní cenu
  • Výši rezervačního poplatku a účet na který bude složena
  • Podmínky, za jakých je možno ukončit rezervační smlouvu ať už ze strany prodávajícího nebo kupujícího

 

odkazu na rezervační smlouvu se můžete po dívat jakou používám při prodeji nemovitostí já.