Předávací protokol nemovitosti

Předávací protokol nemovitosti je další dokument realitní transakce. Příprava předávacího protokolu je známkou toho, že se prodej nebo koupě nemovitosti se blíží k závěru a dochází k předání nemovitosti novému majiteli. Jak by měl předávací protokol nemovitosti vypadat si přečtěte níže.

Předávací protokol nemovitosti při prodeji, sice není povinný, ale rozhodně ho doporučuji při předání nemovitosti mít zpracovaný. Jeho účelem je zaznamenat skutečný stav předávané nemovitosti při předání klíčů novému majiteli nemovitosti. Velmi zjednodušeně je v něm popsáno co, kdo komu a v jakém stavu předává. Předávací protokol sloučí nejen k zaznamenání skutečných stavů měřičů energií, počtu předaných klíčů novým majitelům nemovitosti, ale i odchylkám stavu nemovitosti dohodnutých v kupní smlouvě.
Je možné do něj zaznamenat technické vady jako popraskané nebo vlhké stěny, zapáchající kanalizace, problémy s elektrorozvody apod.

 

Kdy předat nemovitost novému majiteli?

Při prodeji nemovitosti dochází většinou k předání nemovitosti do 10 dnů od zapsání vlastnického práva na katastru nemovitostí. Tato lhůta je vždy ošetřena v kupní smlouvě. Může být samozřejmě kratší ale i delší. Vše je o dohodě prodávajícího a kupujícího. Prodávající by měl před předáním uvést nemovitost do dohodnutého stavu, zpravidla to je vyklizená nemovitost nebo v případě, že se předává nemovitost včetně vybavení, tak alespoň odstranit věci osobního charakteru.
Je dobré, aby se předání zúčastnili obě strany obchodu, tedy prodávající i kupující. Někdy se kupující s prodávajícím dohodnou na dřívějším předání klíčů, ještě před předáním nemovitosti, respektive před zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující Vás poprosí o dřívější zahájení rekonstrukce, protože byt nebo rodinný dům je už prázdný, a Vy jako prodávající mu chcete vyhovět, tak mu předáte klíče. Co se stane, když náhodou vytopí sousedy nebo uvede Vaši nemovitost do neobyvatelného stavu? Kdo na to doplatí? Zpravidla prodávající. A naopak, co když kupující finančně zhodnotí nemovitost a katastr nemovitost nepřepíše? Například proto, že majetek prodávajícího mezi tím obestavil exekutor?
Doporučuji oběma stranám provádět předání nemovitosti v souladu s ustanovením v kupní smlouvě.