Katastr nemovitostí

Co to je katastr nemovitostí?

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je důkazem, že se prodej nemovitosti blíží k úspěšnému konci.  Co je a k čemu ve skutečnosti slouží katastr nemovitostí?

Katastr nemovitostíStručná definice katastru nemovitostí zní, že to je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Dále katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících.

Z toho vyplývá, že to není jen místo kam odneseme návrh na vklad a pak měsíc čekáme než se úředníci rozhoupou zapsat požadovanou změnu. Ještě před prodejem nebo koupí nemovitosti se tam můžeme dozvědět mnoho zajímavých a potřebných informací.

 

Průběh zápisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí

V tomto okamžiku nás však katastr nemovitostí zajímá už jen z toho druhého pohledu. Protože už máme podepsané kupní smlouvy na nemovitost a finance už jsou bezpečně uloženy na depozitním účtu.

Dalším krokem tedy je provedení změny vlastníka. Na to je potřeba vyplnit správný formulář. Po správném vyplnění je potřeba podat návrh na vklad spolu s jednou kopií kupní smlouvy. Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí je nejlépe udělat na místně příslušném katastrálním pracovišti. Po přijetí návrhu na vklad do katastru nemovitostí a zaplacení správního poplatku ve výši 2 000,- Kč odesílá katastrální úřad informaci vlastníkovi a vyznačí plombu. Po dobu dvaceti dní tak nemůže být zapsána v katastru nemovitostí jiná změna. Současně stávající vlastník může reagovat, pokud je něco v nepořádku, nebo nemovitost dokonce neprodává. Po skončení této ochranné lhůty, pokud jsou všechny dokumenty v pořádku, bude zapsán kupující jako nový vlastník nemovitosti. Informaci o tom posílá katastrální úřad jak prodávajícímu, tak kupujícímu.

Pokud se rozhodnete prodat nemovitost sami, v těchto bodech nesmíte udělat chybu. V opačném případě Vám katastr návrh vrátí k opravě nebo rovnou zamítne. Potom nastává nečekané zdržení a prodlužování a často také placení dalšího poplatku za podání nového  vkladu. Za klienty kteří se mnou prodávají nebo kupují nemovitost všechny tyto náležitosti vyřídím, včetně úhrady poplatku.

Po zápisu v katastru většinou následuje doložení nového listu vlastnictví a uvolnění peněz z úschovy a následně předání nemovitosti novému majiteli.