Daňové přiznání při prodeji a koupi nemovitosti

Daňové přiznání při prodeji a koupi nemovitosti se dnes změnilo spíše na daňové přiznání při koupi nemovitosti. Daňové přiznání je posledním krokem pro kupujícího při koupi nemovitosti. Prodávající musí řešit daňové přiznání jen v případě, že  prodal svoji nemovitost dříve než skončil časový test.

Daňové přiznání při prodeji nebo koupi nemovitostiKupující musí podat po koupi nové nemovitosti dvě daňové přiznání a tím pádem zaplatit dvě daně. První daní je daň z nabytí nemovitých věcí a druhou daň z nemovitých věcí. Ani jedna z daní se nevztahuje na kupujícího, který si pořídil družstevní byt. Důvod je jednoduchý, nepořídil si nemovitost, ale podíl v obchodní společnosti.

Daň z nabytí nemovitosti je od 26. září 2020 stanovena na výši 0 % a je splatná do konce třetího měsíce následujícího po zápisu nového majitele do katastru nemovitostí. Její výše se počítá z kupní ceny uvedené v kupní smlouvě, 75 % výše odhadu nebo 75 % směrné hodnoty.

Daň z nemovitosti se platí jako daň z majetku pravidelně každý rok. Při koupi nemovitosti je potřeba podat daňové přiznání nejpozději do 31. ledna následujícího roku. Tato daň je splatná vždy k 31.5. daného kalendářního roku. Výši této daně si určují jednotlivé obce a města. 

Daň z příjmu při prodeji nemovitých věcí je jedinou daní, kterou může platit prodávající. Platí ji ve výši 15 % v případě, že nedodržel časový test v držení nemovitosti. Co je časový test? Lze ho chápat jako jakousi formu ochranu před spekulanty v oblasti nemovitostí. Daň z příjmu ve výši 15 % zaplatíte, pokud danou nemovitost nevlastníte více než pět let. Tato doba se zkracuje na dva roky, v případě, že před prodejem v nemovitosti trvale bydlíte. Poslední možností je, že si pořídíte další nemovitost k uspokojení vlastních bytových potřeb.