Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) nebo lidově energetický štítek je stále živě řešené téma, přestože je povinnost jej doložit při prodeji nemovitosti od 1.7.2015 a při pronájmu od 1.1.2016. Majitelé často odmítají na prodávanou nemovitost průkaz zpracovat a považují tuto povinnost spíše za šikanu ze strany zákonodárců a naprostou zbytečnost než za přínos pro prodej své nemovitosti.

 

Samotný PENB Průkaz energetické náročnosti budovy není jen kusem papíru, který splní požadavky zákona. Průkaz vzniká důkladným a podrobným posouzením stavby energetickým specialistou se znalostmi v oblasti stavebnictví a energetiky, což ukáže skutečný stav nemovitosti. Měl by být zpracován již před zahájením prodeje a inzercí nemovitosti. Pomůže kupujícímu vyhodnotit budoucí náklady na energie a zvážit případné rekonstrukce a opravy. Kupujícímu se předává při podpisu kupní smlouvy.

 

Kdy musíte mít průkaz energetické náročnosti budov při prodeji nebo pronájmu své nemovitosti jako vlastník budovy?

 • Stavba je určena k bydlení a je takto i zapsána v katastru nemovitostí
 • Stavba je větší než 50 m2 energeticky vztažné plochy
 • Stavba je komerční objekt zapsaný v katastru nemovitostí jako stavba pro podnikání nebo administrační budova
 • Stavba pro rodinnou rekreaci které jsou takto zapsány v katastru nemovitostí tzn. chaty, chalupy, rekreační objekty, které jsou využívány celoročně nebo mají větší spotřebu než 25% při celoročním ročním užívání.

 

A kdy naopak nepotřebujete průkaz energetické náročnosti budov?

 • Stavba s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • Stavba pro rodinnou rekreaci které jsou takto zapsány v katastru nemovitostí tzn. chaty, chalupy, rekreační objekty
 • Stavba uvedená do provozu před rokem 1947 a který neprošel změnami na obálce budovy většími jak 25%
 • Památkově chráněné objekty zapsané v katastru nemovitostí
 • Budovy pro náboženské účely
 • Stavby které jsou zapsány v katastru nemovitostí bez čísla popisného
 • Stavby průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.
 • Prodeji obchodního podílu (prodej družstevního bytu a s ním související převod družstevních práv)
 • Převod nemovitosti v rámci dědictví nebo při darování

 

Za nezpracovaný průkaz energetické náročnosti budov hrozí majiteli v případě fyzické osoby sankce až 100.000,- Kč a v případě právnické osoby až 200.000,- Kč.