Převod energií při prodeji nemovitosti

Převod energií je dalším krokem, který je potřeba udělat při prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti. Převod energií se provádí po předání nemovitosti novému majiteli. Dokumenty, které budete potřebovat pro zdárné převedení energií jsou list vlastnictví se zapsaným novým vlastníkem nebo kupní smlouva, předávací protokol se zaznamenaným stavem měřičů ke dni předání. Prodávajícím doporučuji při prodeji neodpojovat přípojky od distribučních sítí, ale jen snížit poplatky na minimum. V případě že necháte demontovat elektroměr nebo plynoměr, a Váš dům nebo byt se Vám nepodaří prodat do šesti měsíců, budete potřebovat pro nové připojení revizi. A ta se se může prodražit, pokud nebudou vaše rozvody splňovat potřebné normy.

Převod elektrické energie a plynu je u prodeje bytu i rodinného domu stejný. Je potřeba nahlásit dodavateli a podepsat nové smlouvy. Převod je již možné ve většině případů provést u dodavatelů elektrické energie a plynu elektronicky. Přiznám se, že pro mne je většinou pohodlnější navštívit pobočku daného dodavatele osobně. Jednou z výhod je jistota, že nezapomenete na některý důležitý dokument.  

V případě vodného a stočného už nastává rozdíl. V případě prodeje rodinného domu je potřeba vyřešit přímo s dodavatelem služeb, stejně jako v případě elektrické energie nebo plynu. V případě prodeje bytu stačí nahlásit stav vodoměrů (zpravidla se jedná o studenou a teplou užitkovou vodu) správci. Stejně tak mu je dobré nahlásit stavy měřičů tepla a správce následně provede vyúčtování současně se změnou plátce služeb.

 

Odkazy na formuláře nejčastějších dodavatelů energií:
ČEZ Vak Přerov
Innogy Vak Kroměříž
Centropol Moravská vodárenská
Bohemia energy  

 

Pokud při prodeji spolupracujete s realitním makléřem, tak by za Vás i tento krok měl udělat realitní makléř v rámci standardních služeb zahrnutých v provizi.