Komerční pozemky Rumburk

Komerční pozemky Rumburk

Cena 340 Kč / m2

Popis pozemků

Komerční pozemky s celkovou výměrou 18.906 m² leží v Horním Jindřichově, městské části města Rumburk, který se nachází v okrese Děčín.
Územní plán města Rumburk určuje využití plochy o velikosti cca 14.000 m² pro lehkou výrobu, zbývající plocha cca 4.900 m² je určena územním plánem jako plocha smíšená nezastavěného území.
Určení plochy pro lehkou výrobu umožňuje činnosti lehké výroby a skladování, drobnou a řemeslnou výrobu ale i využití jako parkovací plochu s možností vybudování potřebného zázemí.  Maximální možná výška staveb je omezena na 10 metrů. Zastavitelnost pozemků ve výrobních plochách je maximálně 70 %, podíl zeleně musí zůstat minimálně 15 %.
Pozemky se nacházejí na kraji průmyslové zóny v Horním Jindřichově čímž je dána dobrá dopravní dostupnost pozemků s příjezdem po silnici I. tř. č. 9 vedoucí z Mělníka přes Českou Lípu a Rumburk do Německa.